About 2018-08-02T01:07:05+00:00

About Us

ที่ DNALabs เราเข้าใจในความสำคัญของทุกเคสที่รับได้รับ เราเข้าใจว่าคุณอาจจะมีคำถามหรือข้อสงสัยของการตรวจ เราตระหนักถึงความต้องการของคุณที่ต้องการผลการตรวจที่ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นความลับและเชื่อถือได้ เรารับประกันทุกผลการตรวจ 99.999%

ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี DNALabs นอกจากการตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ด้านความสัมพันธ์ทางสายเลือดแล้ว เรายังชำนาญในด้านการแก้ไขปัญหาด้านคดีความต่างๆเช่น คดีล่วงละเมิดทางเพศ รวมถึงการพิสูจน์เอกลักษณ์ของบุคคล

DNA คืออะไร สิ่งมีชีวิตมีดีเอ็นเอ (Deoxybribo Nucleic Acid) ซึ่งเป็นสารพันธุกรรมและสามารถถ่ายทอดข้อมูลพันธุกรรมนี้ไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน ดีเอ็นเอเปรียบเสมือนหนังสือคู่มือในการสั่งให้สร้างคุณขึ้นมา โดยปรกติแล้วดีเอ็นเอส่วน
    
ใหญ่ของคนเราจะเหมือนกันในแต่ละคนเช่นจะมีลักษณะ สองตา สองหู หนึ่งจมูก แต่มันจะมีตัวแปรบางตัวแปรจำนวนหนึ่งของดีเอ็นเอที่ทำให้เราดูแตกต่างจากคนอื่นๆ เพราะอย่างนี้ดีเอ็นเอจึงสามารถใช้ในการพิสูจน์เอกลักษณ์ของบุคคล อย่างที่เรามักจะเห็นตามรายการทีวีที่บางครั้งตำรวจใช้หลักฐานทางดีเอ็นเอมัดตัวผู้ร้ายที่ได้ทิ้งร่องรอยของดีเอ็นเอตนเองไว้ที่เกิดเหตุ

ในร่างกายมนุษย์จะประกอบไปด้วยเซลทั้งหมด 46 โครโมโซม หรือ 23 คู่ ในจำนวนนี้จะมีโครโมโซมหนึ่งคู่ที่บ่งบอกเพศ เพศหญิงจะมีโครโมโซม X สองตัว ส่วนผู้ชายจะมีโครโมโซม X 1หนึ่งตัว และ Y หนึ่งตัว ส่วนอีก 22 คู่ที่เหลือคือออโต้โซม ซึ่งจะเป็นโครโมโซมที่ไม่เกี่ยวกับการระบุเพศ ดีเอ็นเอจะมีอยู่ในเซลทุกเซลของร่างกายไม่ว่าจะเป็นเซลที่กระพุ้งแก้ม ผิวหนัง เม็ดเลือดขาว หรือเส้นรากผม ซึ่งจะทำหน้าที่ควบคุมลักษณะ รูปร่างตลอดจนกำหนดหน้าที่การทำงานของอวัยวะต่าง ๆของสิ่งมีชีวิตนั้น รหัสของดีเอ็นเอจึงทำให้สิ่งมีชีวิตแต่ละหน่วยมีความแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตหน่วยอื่น เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่เหมือนกัน

ดีเอ็นเอมีรูปร่างเป็นเกลียวคู่ เสมือนบันไดเวียนที่บิดตัว มีตัวบันไดเป็นการเรียงตัวของนิวคลีโอไทด์ (Nucleotide) ซึ่งเป็นโมเลกุลที่ประกอบด้วยน้ำตาล ฟอสเฟต และเบส ซึ่งเบสจะมีอยู่ 4 ชนิด คือ อะดินิน (Adenine,A) ไทมีน (Thymine,T) ไซโตซีน (Cytosine,C) และกัวนีน (Quanine,Q) ขาของบันไดคือ การเชื่อมต่อของเบสของนิวคลีโอไทด์ โดยเบส A เชื่อมต่อกับเบส T และเบส C เชื่อมกับเบส G การเรียงตัวของเบส คือ ข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต

ลายพิมพ์ดีเอ็นเอมีความแตกต่างกันคือมีความหลากหลายมาก ตัวอย่างที่เก็บมาได้ เช่นตัวอย่างเซลกระพุ้งแก้มเลือด หรือเส้นผม เมื่อนำมาสกัดเชื้อดีเอ็นเอแล้ว แม้จะมีจำนวนน้อยก็สามารถนำมาเพิ่มจำนวน โดยทำปฏิกิริยาเพิ่มปริมาณ ดีเอ็นเอตรงบริเวณที่มีท่อนของดีเอ็นเอซ้ำ ๆ เรียกบริเวณนี้ว่า Short Tandem-Repeat (STR)

ดีเอ็นเอในแต่ละตำแหน่งสามารถบ่งบอกถึงข้อมูลพันธุกรรมเฉพาะของแต่ละบุคคลได้เพราะสิ่งมีชีวิตมีลายพิมพ์ดีเอ็นเอแตกต่างกัน ยกเว้นฝาแฝดที่เกิดจากไข่ใบเดียวกันซึ่งจะมีดีเอ็นเอที่เหมือนกัน

การตรวจดีเอ็นเอคือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่แน่นอนเพียงอย่างเดียวที่จะสามารถพิสูจน์และไขข้อข้องใจต่างๆของความสัมพันธ์ทางสายเลือด

ตัวอย่างที่ใช้ในการตรวจดีเอ็นเอ
สามารถใช้ตัวอย่างเหล่านี้ในการตรวจดีเอ็นเอได้

 • เซลล์จากเยื่อบุกระพุ้งแก้มภายในช่องปาก โดยใช้ก้านสำลีswab ลูบที่กระพุ้งแก้มเป็นเวลาอย่างน้อยข้างละ 15 วินาทีให้ทั่วทั้งแก้ม และ ห้ามสัมผัสโดนปลายสำลีเด็ดขาด เพราะอาจเกิดการปนเปื้อนได้
 • เลือดหรือคราบเลือด โดยการเจาะเลือด หรือคราบเลือดต่างๆเช่นบนพลาสเตอร์ กระดาษเช็ดปากหรือเสื้อผ้า
 • สเปิร์ม คราบอสุจิ ที่ติดตามวัสดุต่างๆเช่นบนเสื้อผ้า สามารถทำการส่งมาตรวจได้ทั้งชิ้น หรืออาจเก็บโดยใช้ก้านสำลี Swabs กรุณาสอบถามเพิ่มเติม
 • แปรงสีฟัน ควรผึ่งไว้ให้แห้งเป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาทีก่อนทำการจัดส่ง
 • มีดโกน
 • หลอดดูด
 • แก้วน้ำ
 • ฟันปลอม
 • ก้นบุหรี่ จำนวน 2-5 มวน
 • หมากฝรั่ง หรือ ลูกอม
 • ไหมขัดฟัน
 • ไม้แคะหูหรือก้านสำลีแคะหู ที่มีขี้หูติดอยู่
 • เล็บมือหรือเล็บเท้าที่ถูกตัดใหม่ๆ
 • กระดาษหรือผ้า ที่มีน้ำมูกหรือเสมหะติดอยู่
 • เส้นผม หรือ ขน ที่มีรากติดอยู่ ทั้งนี้เส้นผมไม่ใช่แหล่งที่ดีของดีเอ็นเอ เส้นผมที่มีรากผมติดอยู่เท่านั้นถึงจะสามารถใช้ตรวจดีเอ็นเอได้ ใช้อย่างน้อย 5 – 7 เส้น
 • เถ้ากระดูก กระดูกที่ถูกเผาไม่ใช่ตัวอย่างที่ดี เพราะสารพันธุกรรมถูกเผาไปหมดแล้ว ดังนั้นศพที่ถูกเผาจึงไม่มีดีเอ็นเอเหลืออยู่

  ตัวอย่างที่จะนำมาตรวจต้องแน่ใจว่าไม่มีการใช้ร่วมกับผู้อื่นเพราะอาจจะมีดีเอ็นเอปนกันได้ และควรทำการผึ่งแห้งสนิทก่อนเพื่อป้องกันความชื้นที่อาจก่อให้เกิดเชื้อราได้ ควรจะทำการเก็บใส่ถุงกระดาษซึ่งจะดีกว่าการเก็บใส่ถุงพลาสติก และห้ามใช้มือสัมผัสโดยตรงในการเก็บตัวอย่าง ควรสวมถุงมือเมื่อต้องการสัมผัสตัวอย่างโดยตรง แล้วทำการจัดส่งมาที่บริษัทโดยเร็วที่สุด

  ดีเอ็นเอจากร่างกายมนุษย์คนหนึ่งคนใดนั้นจะมีผลเหมือนกันไม่ว่าจะมาจากส่วนใดและจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ดังนั้นดีเอ็นเอไม่ว่าจะมาจากส่วนใดก็ไม่ทำให้ผลแตกต่าง

  ยังมีตัวอย่างอื่นๆอีกที่เป็นไปได้ หากสงสัยกรุณาโทรมาปรึกษาเรา

Contact us for any inquiries